Psychomotorische Kindertherapie

Psychomotorische kindertherapie (PMKT) is er voor kinderen van 4 - 12 jaar. Het is therapie voor kinderen die vastlopen in hun ontwikkeling en dat in hun gedrag laten zien. PMKT is vooral gericht op de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. De sensorische, motorische en cognitieve ontwikkeling zijn hiermee verbonden. Algemeen bekend is dat als een kind lekker in zijn/haar vel zit en regelmatig beweegt, het kind op school vaak beter presteert. Soms echter zit een kind door tegenslag of een andere oorzaak tijdelijk wat minder lekker in zijn vel. Daardoor kan hij minder goed aanhaken bij de lessen of leeftijdsgenootjes waardoor zijn ontwikkeling gestagneerd kan raken. PMKT kan dan uitkomst bieden.

PMKT is erop gericht de ontwikkeling van het kind weer op gang te brengen zodat ouders en kind op eigen kracht verder kunnen gaan. Samenwerking met ouders en anderen uit de leefomgeving van het kind ondersteunt dit proces.

Evelien Aarnink Psychomotorische Kindertherapie | T. 06 - 23 82 81 07 | E mail@evelienaarnink-pmkt.nl